ویژه های خبری

با اعلام دو مدرس فدراسيون جهاني اسامي ٤ مربي ايراني كه حد نصاب دروس تئوري و عملي دوره مربي گري سطح دو جهان را در اسکواش كسب كرده بودند اعلام شد اين مربيان عبارتند از محمدنويد سپري ، پرند دولتي زاده ، الهام رمضاني و مستانه کرم پور 4 مربي معروف اسکواش کشورمان هستند و در دوره بخوبي فعال بودند و بايد تکليفي را که مدرسين دوره تعيين کرده اند را در مدت يک ماه براي تاييد نهايي و صدور گواهينامه سطح دو جهان ارسال نمايند  قبولي اين مربيان  باعث خرسندي فدراسيون شد اعلام شد  اين همان فرصتي بود كه ديگران براحتي از كف دادند و همچنان برخي استان ها بدون مربي با دانش کافي براي تيم داري ماندند ، به گواه شرکت کنندگان در دوره  با بهترين كيفيت در ايران برگزار شد که جا دارد  از مدرسين فدراسيون جهاني سوبرا ميجرمانيوم و مهندس سيد عليرضا سنايي بابت اين کيفيت بالا تقدير نمائيم ، بخاطر داشته باشيم در اين دوره ها در جهان غالبا يك يا دو نفر موفق به دريافت گواهينامه ارزشمند جهاني مي شوند كه قبولي ايرانيان در اين دوره ركورد شكست  ، علاوه بر  اين نفرات ،چند مربي دارنده مدر ک سطح يك آسيا رفرش و مدارک آنان به سطح يك جهاني ارتقا پيدا كرد و اقايان محسن غلام نژاد جاويد و سيد محمد حسين سنايي و مسعود قره ضياالديني   و مجيد روحاني و خانم فاطمه سادات حيدري به عنوان دارندگان مدارک مربي گري  سطح دو جهاني در اين دوره ،رفرش شدند
رييس فدراسيون کشورمان براي قبول شدگان دوره آرزوي توفيقات روزافزون نمود.