ویژه های خبری

دوره مربي گري سطح دو فدراسيون جهاني در حالي با رايزني موثر نمايندگان ايران در فرانسه به ايران داده شد که دو مدرس فدراسيون جهاني سوبرا ميجر مانيوم رييس کميته مربيان فدراسيون جهاني و مهندس سيد عليرضا سنايي مدرس جهاني تدريس و برگزاري اين دوره را در ايران برعهده داشتند بر اين اساس کشوري که تا مدت ها قبل مربي سطح دو نداشت توانست در سال هاي اخير با رشد و ارتقا مربيان مطرح خود تعداد دارندگان مدرک مربي گري سطح دو جهاني خود را به عدد 10  برساند اسامي اين مربيان عبارتند از:

محسن غلام نژاد جاويد از تهران

الهام رمضاني از تهران

پرند دولتي زاده از تهران

فاطمه سادات حيدري از تهران

سيد محمد حسين سنايي از تهران

مجيد روحاني از يزد

سيد عليرضا سنايي از تهران

مسعود قره ضياالديني از تهران

محمد نويد سپري از کرمانشاه

مستانه کرم پور از تهران

لازم بذکر است برخي از مربيان استان ها و هيات هاي استاني ارزش اين دوره را بخوبي متوجه نشدند ولي در اين راستا استان هايي هم بودند که بخوبي از اين فرصت بکر استفاده کرده و مربيان خود را به روز کردند و خودکفا شدند و براي هيات خود ايجاد ارزش کردند.تا استان هاي مجاور خود را پوشش دهند.