ویژه های خبری

مستانه کرم پور رييس کميته استعداديابي فدراسيون اسکواش با درخواست هيات خراسان جنوبي مبني بر برگزاري اروي استعدادهاي برتر سنين کمتر از 9 و 11 سال کشور با هماهنگي فدراسيون موافقت نمود ، اين اردو بدليل تک کورت بيرجند در دو مرحله جداگانه دختران و پسران برگزار مي شود و سرپرستي اردو بر عهده زهره شهروي سرپرست دائم اين کميته است که با دلسوزي و ارتباط عاطفي و نزديک با مستعدين در طول اردوهاي مختلف در ديگر استان ها رصد شده و از فدراسيون ابلاغ دريافت کرده ، مي باشد بر اين اساس اين اردو از صبح روز 17 بهمن تا 20 بهمن به مدت 3 روز در مرکز خراسان جنوبي برگزار مي شود ، اسامي دعوت شدگان در اين مرحله عبارتند از:

باران محمدپور از تهران

پارمين نکوپايان  از تهران

نازنيم زهرا دادخواه از اصفهان

نيکي هاشمي از کرمان

پرنيان نجفي از اصفهان

فاطيما قانعي ار مرکزي

مهديه الوند از گلستان

درسا ايراني از آذربايجان غربي

آمنا اسفندياري از گيلان

ستايش سلطاني از خراسان رضوي

ثمین حسن پور از فارس

این افراد اعضای ملی پوش کشور در سال های پیش رو خواهند بود و از سياست هاي کميته استعداديابي اين است که دامنه فعاليت خود را به پهناي ايران اسلامي کشانده است تا همه نقاط ايران از خدمات اين  کميته برخوردار باشند

اسامي مربيان اعزامي به بيرجند متعاقبا اعلام مي شوند