ویژه های خبری

مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش 5 سال قبل راهبرد شفاف فدراسيون را در قبال ورزش پدل اعلام کرد و تا کنون طي اين سال ها ارتباطات ايران را با فدراسيون جهاني پدل حفظ کرده بود تا اينکه با هماهنگي صورت گرفته از طريق آدريانو و ديه گو دو مدرس فدراسيون جهاني پدل که در آذرماه گذشته در ايران دوره مربي گري پدل را برگزار کردند مقدمات ديدار سليماني را با دانيل پتي رييس فدراسيون جهاني پدل را که براي ملاقات با رييس فدراسيون ايران از ايتاليا راهي اسپانيا شده بود را فراهم کردند انتخابات کميته ملي المپيک کشورمان و همزماني با اين ملاقات باعث شد که سليماني دو نماينده خود را جهت ملاقات با دانيل پتي به مادريد اعزام نمايد ، ملاقات در محل فدراسيون پدل کشور اسپانيا برگزار شد و امير عزيزي پور دبيرکل فدراسيون اسکواش و اشکان ابراهيمي ديگر نماينده اعزامي طي  3 روز ملاقات فشرده توانستند طرح توسعه پدل در ايران و قاره آسيا را تشريح و ارائه نمايند که مورد توجه حاضرين قرار گرفت در اين ملاقات ها نمايندگان کشورمان اعلام کردند که ايران کشوري است که به کار تشکيلاتي اعتقاد دارد و عزم خود را جزم کرده است تا اين ورزش قرن بيست و يکم را با حمايت فدراسيون اسکواش ايران بتواند در استان هاي ايران و کشورهاي آسيايي توسعه و راه اندازي نمايد و مقرر شد تا نتايج اين نشست ها بزودي در ايران با حضور رييس فدراسيون جهاني به مسعود سليماني اعلام شود و اميد است که ايران بتواند طبق راهبرد خود جلوتر از کشور امارات و ژاپن که داعيه کسب کرسي مسوليت قاره آسيا را دارند ايفاي نقش نمايد و يک کرسي بسيار ارزشمند را از فدراسيون جهاني در اختيار بگيرد، نمايندگان اعزامي با رييس فدراسيون پدل اسپانيا هم ملاقات کرده و از باشگاه هاي مهم پدل در مادريد بازديد بعمل آوردند و روز يکشنبه وارد ايران مي شوند