ویژه های خبری

با هدف گرامیداشت دهه مبارکه فجر ، هیات استان مرکزی  يک دوره مسابقات در دو بخش اقايان و بانوان در تاريخ دوازدهم وسيزدهم بهمن ماه در سالن علی روغنی برگزار شد  که در پايان نتايج زير به دست امد:

رده سني کمتر از يازده سال بانوان
مقام اول ستايش صالحي
مقام دوم هليا نعيمي
مقام سوم مشترک فاطيماه قانعي و عسل محمدي
نفر اول پليت مهديس ابراهيمي
رده سني ازاد
مقام اول ستايش پزشکي
مقام دوم مائده عزيز محمدي
مقام سوم مشترک مبينا لطفي نيا و هستي سليماني
رده سني کمتر از پانزده سال اقايان
مقام اول علي جعفري
مقام دوم محمد صالح اقاخاني
مقام سوم مشترک حسين عزت پناه و اروين سليماني
نفر اول پليت اميرحسين قادري
رده سني  ازاد
مقام اول سپهراعتمادپور
مقام دوم وحيد فتحي
مقام سوم مشترک اميرلطيفي و سجادپزشکي
در پايان به نفرات برتر حکم و مدال اهدا شد
مسئولين برگزاري مسابقات در بخش اقايان پرهام تيموري و در بخش بانوان شيوا تجويدي  بودند.