ویژه های خبری

اشکان ابراهيمي با حکم رييس فدراسيون ، مسول کميته پدل کشورمان شد ،  وي که به همراه اميرعزيزي پور دبيرکل فدراسييون چندي قبل  بدليل همزماني مجمع  انتخابات کميته ملي المپيک سليماني نتوانسته بود شخصا با رييس فدراسيون جهاني پدل از نزديک ديدار و گفت و گو نمايد ، اين دو تن به عنوان نمايندگان پدل ايران با رييس فدراسيون جهاني و نفرات موثر اين ورزش در فدراسيون جهاني به مادريد ملاقات کردند و بخوبي توانستند طرح جامع  فدراسيون ايران را در باره توسعه پدل و اقداماتي که تاکنون صورت گرفته و راهبرد فدراسيون را در حوزه پدل تشريح و گزارش نمايند ، علاقمندي و انگيزه بالا و دقت در انجام امور اجرايي و  تلاش در راستاي رشد و ارتقاي توانايي هاي خود و مديريت برگزاري دوره بين المللي مربي گري پدل در ايران و تعاملات سازنده با ارکان فدراسيون اسکواش و بخش خصوصي  باعث شد که بنا به پيشنهاد بابک فقير  نايب رييس فدراسيون و رييس کميته پدل و تاييد دبيرکل فدراسيون  ، ابراهيمي بتواند در توسعه پدل در کشور بخدمت گرفته شود تا سياست ها و برنامه هاي پيش روي پدل را با استفاده از همه ظرفيت هاي دولتي و بخش خصوصي اين ورزش را مطرح و عموم را با آن آشنا نمايد

براي وي در مسوليت جديد آرزوي توفيق داريم