ویژه های خبری

در ادامه سياست هاي توسعه و توانمند سازي مربيان مطرح استان هاي کشور و آغاز سرفصل جديد  تيم هاي ملي  سرمربي تيم هاي ملي بانوان با هماهنگي نايب رييس امور بانوان فدراسيون و تاييد رييس فدراسيون براي اردوي بلند مدت تيم ملي بانوان بزرگسال ايران که از 16 دي ماه سالجاري در انقلاب تهران در اردوي آماده سازي بسر مي برند تاکنون خانم ها ساناز شاهنگ فرد از اصفهان ، نگار پورصالح از فارس ،در زمان هاي ده روزه به عنوان سرپرست اردوي بانوان و کمک مربي تيم ملي بانوان در کنار مربيان تيم ملي حضور داشتند و در ادامه خانم شيوا تجويدي از استان مرکزي تا 17 بهمن ماه سالجاري در اين جايگاه قرار مي گيرد و پس از وي خانم ها سمانه طالبي از يزد و رباب نجيب مولايي از خراسان رضوي تا 5 اسفند ماه سالجاري که کاروان ملي به مالزي اعزام مي شود در خدمت کادر فني تيم ملي و ملي پوشان بانوان مي باشند که اين دعوت از مربيان استاني همواره مورد رضايت روساي هيات هاي استاني بوده که مزاياي آن هم فردي و هم هيات و استان از آن منتفع مي شوند که در رشد و تح.لات فني در استان مي انجامد

شايان ذکر است حليمه مسعودي از خراسان جنوبي و بهاره رضازاده از استان گلستان دو مربي استاني بودند که  عليرغم دعوت از آنان اين فرصت طلايي را براي استان خود و آينده کاري و فني خود از کف دادند و نفرات با انگيزه تر و راغب تر  استاني ديگر جايگزين شدند ، فدراسيون در تلاش است اين رويه مطلوب را در بخش آقايان و بانوان در همه اردوهاي داخلي پيش رو ادامه دهد و حتي با گشايش اعتباري در اردوهاي خارج از کشور هم سرپرستاني که بهترين عملکرد را در اردوهاي ملي داشته اند را با تيم ملي اعزام نمايد.