ویژه های خبری

بنا به گزارش مجيد جليلي قاضي زاده رييس سازمان ليگ در جريان هفته دوم رقابت هاي ليگ حذفي که به ميزباني باشگاه ملوان تهران برگزار شد بازيکنان دو باشگاه دبيري تبريز و اليور يزد با توافق داخلي بدون اينکه سازمان ليگ را در جريان امور قرار دهنددر حضور تماشاگران مشتاق که براي مشاهده يک بازي جذاب توسط ملي پوشان اين دو باشگاه در سالن حضور داشتند و تيم داوري که با جديت براي انجام وظيفه و قضاوت بازي ها مستقر شده بودند اقدام به انجام یک  بازي نمايشي  کوتاه کردند و با توافق خود بازی را بسرعت به اتمام رساندند که با روح بازي ها و زحماتي که 7 سال برنامه ريزي در ساماندهي ليگ فدراسيون اسکواش  يدرازا کشيده تا جايگاهی جدي  در اين ورزش پيدا کند، منافات داشت ،  اين اقدام چند بازيکن اين دو باشگاه ، موجبات نارضايتي حاضرين در سالن و شکوائيه ديگر باشگاه هاي حاضر را تا چند روز بعد از اتمام بازي هاي هفته دوم با دادن کامنت ها و اعتراضات خودرا در پي داشت ، بر اين اساس بدليل حضور ملي پوشان در اردوي قهرماني بزرگسالان آسيا و اعتراف به اینکه ین توافق را انجام داده اند و از اعضای حاضر در جلسه عذرخواهی نمودند و  بدلیل جلوگيري از لطمه بیشتر  به باشگاه هاي ياد شده در ليگ برتر ، از تنبيه بازيکنان دو تيم صرفنظر و  طبق قوانين ليگ دو باشگاه دبيري تبريز و اليور يزد از ليگ حذفي سال 1396 کشور کنارگذاشته شدند.