ویژه های خبری

در اين نشست که  دبيرکل فدراسيون  و رييس کميته آموزش فدراسيون حضور داشتند ابراهيمي سرپرست کميته پدل ضمن معرفي اميرعباس دوروديان به عنوان دبير کميته پدل و اخذ تاييديه از رييس فدراسيون اظهار داشت در نظر داريم  گام هاي نخست را با تعامل و بکارگيري همه ظرفيت هاي پدل محکم برداريم و از مشاوره هاي نايب رييس فدراسيون و رييس قبلي کميته  قدرداني نمود ، وي اعلام نمود کليه گواهي هاي شرکت و گواهينامه هاي مربي گري و بازيکن سازي دوره بين المللي پدل را از فدراسيون جهاني  دريافت کرده و به کميته آموزش فدراسيون جهت تحويل به شرکت کنندگان و قبولشدگان دوره ارائه مي دهد و برنامه هاي سطح بندي مربيان داخلي را تشريح که کليات آن مورد موافقت قرار گرفت ،، سليماني ضمن آرزوي توفيق در مسيري که اين افراد قرار گرفته اند اظهار داشت که اقدامات اين کميته در راستاي سند چشم انداز فدراسيون و نظام نامه پدل و تفکر دست اندرکاران اين ورزش در راستاي توسعه و ترويج و برقراري ارتباط سازنده با رسانه ها باشد ، از آنجایی که طبق گفته های رییس فدراسیون جهانی یکسری از افراد خارج از ضوابط و بدون اطلاع فدراسیون اقدام به پرزنت خود در فدراسیون جهانی کرده اند و این موضوع  رییس فدراسیون جهانی را دچار سردرگمی کرده بود و این نوع اقدامات تکرو و انفعالی به استراتژی  تشکیلات رسمی کشورمان  آسیب وارد می کند که باید بیشتر مراقبت کنیم و امور با رویکرد تیمی  دنبال شود و براي انجام فعاليت هايي که در اين کميته پيش بيني مي شود ايجاد و جذب منابع  داشته باشند ،و ظرفيت هاي پدل با هر روحيه و خلقياتي براي گسترش پدل بکارگيري و از خدمات و دانش آنان بهره مند شويدو همچنان استاد فرهاد جامع بنيانگذار اين ورزش در ايران بتوانند خط و مشي هاي قانوني و اداري و ارتباطي را حمايت نمايند.

برچسب ها :