ویژه های خبری

وي با خرسندي از اين همسويي  در حصول به اهداف مشترک که  به ميمنت حضور دکتر مسعود سلطاني فر و دکتر سيدرضا صالحي اميري در دو سازمان متولي ورزش کشورمان پديد آمده اعلام نمود آينده ورزش را روشن مي بينم و  اين يکپارچگي  را نزديکي وزير ورزش و رييس المپيک به لايه هاي فوقاني حکومت مي دانم و از طرفي ژرف انديشي و کلان نگري اين دو مسول نقش موثري در تحولات آينده عرصه ورزش ايران در بر دارد ، سليماني پس از ديدار خود و ملي پوشان اسکواش با رييس کميته ملي المپيک کشورمان اظهار داشت فضاي بسيار خوبي در جلسه حاکم بود و دکتر صالحي اميري با اختصاص وقت مناسب با صعه صدر با تک تک ملي پوشان صحبت نمود و به دغدغه ها و پيشنهادات و درخواست هاي بازيکنان بخوبي پاسخ داد که باعث ارتقاي انگيزه قهرمانان شد ، و متوجه شدند که مسولين حواس شان به ملي پوشان اسکواش هست و آن ها را رصد مي کنند.دکتر صالحي اميري اعلام نمود ، امروز  ياد گرفتم که با اخلاق و روي خوش و طرح موضوع با گفتاري منطقي مي توان  درخواست ها را مطرح کرد و نتيجه گرفت و افزود اخلاق حسنه ، کوه را ذوب مي کند و ورزشکاران را به رعايت هنجارها و ارزش ها و توجه به رفتارهاي پسنديده سوق دادو اولويت بعدي را کسب افتخار دانست ، رييس فدراسيون کشورمان در ادامه نشست اعلام نمود در همه دوران مسوليت ام در بخش هاي مختلف در همه 30 سال گذشته احساسي به اين خوبي نداشته چون مي دانم که نگاه ارزشمند مسولين حاضر ورزش و المپيک به فدراسيون اسکواش بسيار نزديک و اين فضا براي هر مسولي ، ارزشمند است، رييس کميته ملي المپيک با استماع گزارش برنامه هاي تيم هاي ملي ايران از سوي مسعود سليماني ، اعلام نمود که تعهدات فدراسيون به هتل آکادمي و رستوران آکادمي المپيک را که از اردوهاي قبلي همچنان باقي مانده است را تقبل نموده  و اظهار داشت که در اعزام مهم فدراسيون به مالزي و کره جنوبي تا حد امکان حمايت مي کند ، و اعتبارات فدراسيون اسکواش را براي سال آينده به ميزان زيادي ارتقا مي دهد تا روند رو به رشد اسکواش در ايران که با مديريت فعلي فدراسيون  که از مديران خوشنام و کاربلد و خوش اخلاق ورزش کشورمان است ، همچنان با شتاب به سمت و سوي چشم اندازهاي ترسيمي تداوم يابد، در پايان به واسطه چهره فرهنگي اجتماعي دکتر سيد رضا صالحي مقدم به رسم يادبود لوحي زريني که توسط رييس فدراسيون کشورمان تهيه شده بود به وي تقديم شد که مورد رضايت وي قرار گرفت،