ویژه های خبری

وي با اعلام اين خبر که به تاييد دکتر محمدرضا داورزني امروز رسيد به کليه هيات هاي ورزشي و نمايندگان مرتبط با مجمع اعلام نمود که ساعت 10 صبح مورخ 17 اسفند سالجاري در محل سالن همايش هاي آکادمي ملي المپيک در تهران حضوري شايسته داشته باشند تا مجموعه اسکواش کشورمان در نزد مسولين وزارت با تمام ظرفيت خود حضور داشته باشد ، از طرفي به هيات هاي ورزشي اعلام شده است که دلايل عدم برگزاري مجمع عمومي هيات را در سال جاري جهت ارسال به وزارت ورزش کتبا اعلام نمايند که اين نامه مربوط به هيات هايي که با سرپرست اداره مي شوند يا مجمع انتخاباتي داشته اند در سال جاري نمي شود