ویژه های خبری

هيات اسکواش استان خراسان جنوبي مدت کوتاهي است با حضور مهندس غني در صدر هيات و بهره گيري از همه ظرفيت هاي منابع انساني توانسته است بسرعت در کورس رقابت هيات هاي استاني خود را به عنوان يک رقيب جدي مطرح کند و با پيشنهاد برنامه هاي مختلفي در سطح کشوري براي سال آينده ، در نظر دارد ظرفيت هاي استان را از طريق ورزش اسکواش و راکتبال و پدل با دريافت مجوزهاي ميزباني در حوزه هاي هاي استعداديابي و جشنواره ها و کمپ هاي ملي و  دوره هاي آموزشي و دانش افزايي در تقويم سال آينده نشان دهد، اين درحالي است که در پايان بهار سال 1396 مجموعه سالن هاي اسکواش استاندارد در بيرجند افتتاح مي شود که با توسعه اين زيرساخت ها جهش بزرگي در اسکواش استان را شاهد خواهيم بود.