ویژه های خبری

خانم عامري رييس هيات آبادان در ديدار با مسعود سليماني ، اقدامات توسعه اي خود را در آبادان تشريح کرد، وي که بتازگي  يکي از کانديداي دريافت ابلاغ مسوليت اسکواش منطقه آزاد اروند شده است ، براي جلب حمايت فدراسيون براي قطعيت حکم خود با رييس فدراسيون ديدار و گفت و گو کرد، سليماني ضمن خوشامدگويي به ايشان اظهار داشت دورادور تحرکات خوزستان را رصد مي کنم و دو شاخصه باعث شده است که در ارزيابي هاي عملکرد خوزستان در نيمه بالايي جدول ارزيابي قرار گيرد که مرتبط با حضور خوزستان در دو حوزه مناطق نفت خيز و پالايشگاه آبادان است و رقابت هايي که هرازگاهي بصورت چندجانبه و داخل شهري برگزار مي شود و انتظار وي از استاني در حد و اندازه هاي خوزستان بسيار فراتر از چيزي است که امروز شاهد آن هستيم و درک مي کنم که رييس هيات استان چندصباحي است که درگير يکسري اتفاقات ناگوار کسالت بستگان خود شده که آرزوي بهبودي عاجل داشته تا خوزستان به آنچه از آن انتظار داريم سريعتر برسد که با کليد خوردن آغاز فعاليت هاي ورزشي در منطقه آزاد اروند ، تحولات بزرگي در اسکواش منطقه رخ مي دهد وي اعلام نمود در عرصه ورزش بسياري براي بقاي خود با آدم ها متمايل و تکيه مي کنند که اين درست گم کردن مسير است بايد به جاي اينکه آدم کسي شويم روي پاي خود بايستيم و سودايي جز خدمت بي منت به حوزه اي که مدتي مديريت اش را به ما سپرده اند تلاشي خستگي ناپذير داشته باشيم.وي افزود مدت هاست فعاليت هاي شما را زير نظر دارم و هر چند از برنامه هاي فدراسيون شامل استعداديابي و سامانه مبين و کارت عضويت دور هستيد که البته اين اطلاعات را هيات استان بايستي در اختيار قرار دهد و بر اجراي آن تاکيد نمايد ولي با توجه به اينکه معارضاني هم داريد که در عين اينکه افرادي فعال هستند ولي گهگاهي همسو نيستند و شما توانسته ايد شايان خدماتي مفيد به اسکواش باشيد، اين فدراسيون حمايت خود را از شما در مسوليت اسکواش در منطقه آزاد اروند اعلام مي دارد و انتظار دارد که هم با هيات استان و هم با کميته هاي فدراسيون ارتباط تنگاتنگي برقرار کنيد و در خاتمه براي وي آرزوي توفيق نمود

در اين جلسه دبيرکل و نايب رييس فدراسيون و رييس هيات اسکواش استان تهران حضور داشتند