ویژه های خبری

آزاده سادات اسکندري رييس کميته فرهنگي فدراسيون اسکواش در روز درختکاري شرايط کاشت يک اصله نهال سيب را بدست دنيل آلخاندرو پتي رييس فدراسيون جهاني پدل در مجموعه ورزشي انقلاب جلوي ورودي مجموعه پدل اف جي بي فراهم نمود که با حضور رييس فدراسيون اسکواش و ديگر مسولان و دست اندرکاران اين فدراسيون و به همراه دو  تن از همراهان رييس فدراسيون جهاني اين اقدام محيط زيستي بسيار مورد توجه پاتي قرار گرفت و نام آن را نهال پدل گذاشت