ویژه های خبری

رقابت هاي گرم ليگ دسته يک مردان کشور در شهر رشت مرکز استان گيلان به ميزباني باشگاه انکولوژي گيلان دنبال شد و در پايان هفته دوم اين رقابت ها نتايج زير حاصل شد

پالايش نفت آبادان با 5 بازي و 5 برد با 15 امتياز اول شد

قهرمانان سانچي تهران با 3 بازي و 1 برد و 5 امتياز دوم شد

بيمه آسيا زنجان با 5 بازي و 4 برد و کسب 13 امتياز سوم شد

انکولوزي گيلان باشگاه ميزبان با 4 بازي و 2 برد و 8 امتياز چهارم شد

توکا البرز با 4 بازي و 3 برد و با کسب امتياز 6 پنجم شد

پارس انديش خرم آباد با 5 بازي و 4 بازي برده و امتياز 4 ششم شد

و تاويه آبيدر سنندج با 4 بازي  و امتياز صفر در جايگاه هفتم و آخر اين رقابت ها قرار دارد

فدراسيون اسکواش و سازمان ليگ از ميزباني خوب گيلاني ها تقدير و تشکر مي نمايد