ویژه های خبری

مجمع عمومي و سالانه فدراسيون اسکواش به رياست دکتر فريبا محمديان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور جمع اعضا در سالن همايش هاي آکادمي ملي المپيک برگزار شدو رييس فدراسيون کشورمان گزارشي از روند جاري فعاليت ها و برنامه هاي فدراسيون در راستاي چشم انداز ترسيمي فدراسيون ارائه نمود و اظهار داشت حمايت قاطعانه وزير و معاونين وزارت ورزش و رييس و دبيرکل کميته ملي المپيک شرمنده ام کرد و از آن ها بابت نگاه ارزشمند خود به مجموعه اسکواش قدرداني کرد

دکتر محمديان اعلام کرد فدراسيون اسکواش در سال هاي اخير روند خوبي را در مبحث توسعه داشته است که زبانزد است و رييس فدراسيون مجموعه دانايي را اطراف خود جمع کرده است اين فدراسيون با تمام محدوديت هايي که داشته بخوبي توانسته است با مشارکت و هم افزايي همه روساي هيات هاي استاني و کميته هاي تخصصي خود روند روبه رشدي را داشته باشد و اعتراف مي نمايم که فدراسيون اسکواش سازماني يادگيرنده و ظرفيت آفرين در همه حوزه ها خود را معرفي کرده است

کليه اعضا مواردي را در حضور خانم دکتر محمديان مطرح کردند که به آن ها پاسخ داده شد و سليماني از حضور بسيار خوب و نوع حضور اعضا که باعث تقويت حوزه اسکواش شد قدرداني نتمود