ویژه های خبری

در اين ديدار که سليماني به همراه امير عزيزي پور دبيرکل  و اسلامي مشاور خزانه داري فدراسيون در محل سايت اداري مجموعه ورزشي انقلاب انجام شد ، سليماني ضمن تبريک به مهندس لاله در جايگاه و مسوليت جديد وي اظهار اميدواري کرد که فدراسيون اسکواش  ارتباطات پايدار و مستمر خود را  همچون ادوار گذشته با مديريت و تشکيلات سازماني يکي از خاص ترين مجموعه هاي ورزشي کشور حفظ و ارتقا دهد و در خصوص موضوعات کاري في مابين بحث و تبادل نظر شد، مهندس لاله با تشکر از اظهار لطف رييس فدراسيون اسکواش و هيات همراه   اعلام نمود قصد آن دارد با رويکردي متفاوت و جديدتر از نظرات کارشناسي تخصصي مديران ورزشي مثل  رييس فدراسيون اسکواش در امور بهره بگيرد و آمادگي خود را براي برنامه هاي آينده مجموعه اسکواش در مجموعه انقلاب اعلام نمود