ویژه های خبری

تهران و گيلان ميزبانان هفته اول رقابت هاي سراسري ليگ دسته يک مردان کشور بودند که در مجمع دو هفته امتيازات و رده بندي تيم هاي باشگاهي از سوي سازمان ليگ فدراسيون اعلام شد

پالايش نفت آبادان با 27 امتياز

انکولوژي گيلان 21 امتياز

قهرمانان سانچي تهران 20 امتياز

بيمه آسيا زنجان 18 امتياز

توکا البرز 14 امتياز

پارس انديش خرم آباد 4 امتياز

تاويه آبيدر سنندج  8- امتياز