ویژه های خبری

اين دوره براي اولين بار در ايران تحت نظارت کميته آمادگي جسماني هيات ورزش هاي همگاني فارس و با همکاري فعال هيات اسکواش فارس به مدت سه هفته متوالي به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد. سرفصل آموزشي دوره تئوري و عملي اين دوره بر اساس نياز بازيکنان اسکواش و با اجماع نظر مدرسين آمادگي جسماني و مربيان اسکواش طراحي گرديد.

در جلسات عملي اين دوره آموزشي با همکاري مجموعه ورزشي پارسه, انواع روش هاي تمريني جهت بهبود کيفيت سيستم هاي تمرينات آمادگي جسماني بازيکنان اسکواش و نحوه صحيح استفاده و کاربرد عملي دستگاه هاي بدنسازي و تمرينات تخصصي پيش نياز ارتقاء آمادگي جسماني اسکواش آموزش داده شد.
همچنين, در پايان دوره عملي با همکاري مجموعه ورزشي پارسه, تست آناليز ترکيب بدن (Body Compisition Test Analysis) براي تمام شرکت کنندگان انجام شد و کاربرد اين تست در طراحي تمرينات ورزشي تخصصي آموزش داده شد. بعلاوه, رشته هاي ورزشي TRX و CrossFit به عنوان انواع شيوه هاي تمريني نوين زيرمجموعه آمادگي جسماني مرتبط با نياز آمادگي جسماني بازيکنان اسکواش با حضور مسئولين اين رشته ها به صورت کلي و کاربردي معرفي گرديد.
شايان ذکر است, شرکت کنندگان پس از کسب نمره قبولي در آزمون هاي تئوري و عملي و طراحي پايه اي  برنامه آمادگي جسماني ميان مدت جهت رفع نيازهاي تمريني خود قادر به اخذ مدرک مربيگري آمادگي جسماني تخصصي اسکواش در سطح استاني خواهند بود.

برچسب ها :