ویژه های خبری

مجمع انتخابات هيات اسکواش استان البرز با حضور مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش ،اميرعزيزي پور دبيرکل فدراسيون و بابک فقير نايب رييس فدراسيون در کرج در حضور غفراني مديرکل ورزش و جوانان استان البرز و معاونين و مسول حراست و اصحاب رسانه برگزار شد و از 12 راي ماخوذه سروش خندان دل با ارائه برنامه هاي آينده خود با کسب 11 راي و يک راي سفيد به مدت 4 سال سکان هدايت هيات اسکواش را بر عهده گرفت ، تعداد کانديدا ها دو نفر بودند که يکي از کانديداها قبل از راي گيري انصراف خود را از کانديداتوري بصورت مکتوب به رييس مجمع تسليم کرد.

دکتر غفراني مديرکل استان با تقدير از تلاش هاي مسولين قبلي هيات اسکواش البرز عنوان کرد تلاش مي کنيم با تکميل دو کورت انقلاب و اهداي قطعه زميني به هيات استان در مبحث سخت افزاري البرز را داراي سالن استاندارد اسکواش نمائيم و از عنايت رييس فدراسيون به البرز قدرداني کرد

مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان ضمن تقدير از همه مسولاني که از قبل تا به امروز براي اسکواش زحمت کشيده اند اظهار داشت توسعه و ترويج دو موله اي است که فدراسيون تعريف کرده و همه استان ها فعاليت هاي خود را با محوريت اين دو شاخص اجرايي مي کنند که رسانه در موفقيت برنامه هيات ها و حتي فدراسيون نقش مهمي را عهده دار است ، وي افزود در همه استان ها با انتخاب رييس هيات طبق روال به فرد تازه وارد تبريک مي گويم ولي در البرز براي خندان دل و تيم اش براي تحقق برنامه هايش آرزوي قوت مي کنم ،وي گفت بازخواني گذشته ها در هيچ عرصه اي سودي براي اسکواش ندارد بلکه از امروز حال و آينده اسکواش البرز اهميت دارد تا فدراسيون بتواند با محقق شدن برنامه هاي سخت افزاري هيات در مبحث احداث سالن استاندارد به غير از دو کورت انقلاب کرج را به عنوان يک پايگاه مهم استعداديابي کشور معرفي کند سليماني با اعلام اينکه همجواري البرز با تهران يک ظرفيت بزرگ است و هياتي از نظر فدراسيون با جديت فعاليت مي کند و يا فعال محسوب مي شود که مباحثي از قبيل بيمه ورزشي، سامانه مبين،کارت عضويت، کارت الماس،توسعه شهري،خلاقيت در امور ، تعامل با رسانه را جدي دنبال کند که همه اينها کار سختي هم نيست اگر رييس هيات و تيم همراه وي يکدل در کنار هم براي حصول به اهداف فعاليت نمايند، وي در خاتمه عنوان کرد امروز باز در تورم يک نيروي خوب را به عنوان رييس هيات يک اسان صيد کردم و از اين نيروها انتظاري بالا در توسعه و ترويج اسکواش و راکتبال و پدل دارم.