ویژه های خبری

در نتايج حاصله از ميزان فعاليت هاي انجام شده توسط هيات هاي استاني در ماه هاي دي و بهمن و اسفند در سه ماه پاياني سال جاري در بخش قهرمان استان هاي

تهران    اول

گيلان    دوم

اصفهان  سوم

يزد و کيش هم امتياز مشترکا چهارم شدند

در نتايج سه ماهه پاياني سال در بخش توسعه همگاني استان هاي

خراسان رضوي  اول

تهران     دوم

مرکزي   سوم

اصفهان  چهارم

آذربايجان غربي  پنجم شدند

و در مجموع ارزيابي هاي صورت گرفته  در همه حوزه ها استان هاي

تهران  به رتبه         اول

خراسان رضوي  رتبه دوم

مرکزي  رتبه          سوم

اصفهان  رتبه        چهارم

آذربايجان غربي رتبه پنجم   را کسب کردند

لازم بذکر است مجموع برترین هیات ها در سال 1396 روز چهارشنبه 23 اسفند از طریق سایت فدراسیون و از طریق مکاتبه با مدیران کل استان ها اطلاع رسانی می شود