ویژه های خبری

 به گزارش روابط عمومي هيات اسکوش استان مرکزي يک دوره مسابقات اسکواش دوبل تحت عنوان جام نوروز در رده سني ازاد با حضور ۲۰شرکت کننده در سالن اسکواش زنده ياد علي روغني برگزار شد که در پايان نتايج زير به دست امد

مقام اول:شيوا تجويدي-ستايش پزشکي
مقام دوم:مايده عزيزمحمدي-مبينا لطفي نيا
مقام سوم:هستي سليماني-فتاته فراهاني
در  پايان به افراد برتر حکم و جوايز نقدي اهدا شد.