ویژه های خبری

مسابقات اسکواش جام نوروز بانوان فارس در کورت هاي پارس شيراز برگزار شد و نتايج زير به دست آمد

نگاره پورصالحي مقام اول
بهار قايدي مقام دوم
ساجده كريمي و ناهيد رضوي به طور مشترک مقام سوم
ايلين مسلمي  مقام اول جدول پلیت

در پايان اين مسابقات در مراسمي با حضور علي طباطبايي رئيس هيئت اسکواش فارس ، امير دامري رئيس هيئت اسکواش شيراز ، مهدي مختاري دبير هيئت اسکواش فارس و مقدس اشرف مربي بانوان فارس به افراد برتر مدال و حكم  اهدا شد.

برچسب ها :