ویژه های خبری

صبح امروز مسعود سليماني رييس فدراسيون به همراه امير عزيزي پور دبيرکل فدراسيون اسکواش با حضور در ساختمان مرکزي سازمان ورزش شهرداري  با مهندس حسني رييس اين سازمان ديدار و در خصوص تداوم و توسعه همکاري هاي في مابين بحث و تبادل نظر کردند ، مهندس حسني از تغييرات ساختاري در آينده نزديک در سازمان خبر داد و افزود علاقمند است تا رشته هاي ورزشي که نشاط اجتماعي و رضايت شهروندي را بدنبال دارد را حمايت نمايد ، سليماني با خرسندي از نگاه ارزشمند وي به حوزه ورزش اظهار داشت رشته هاي اسکواش ، راکتبال و پدل سه رشته اي هستند که فارغ از هر نوع ارتباط و دفاع غيرواقع از آنان بسرعت امکان توسعه در مناطق را با حمايت سازمان ورزش دارند و بدليل نوع فعاليتي که در آن صورت مي گيرد و ميزاني که فدراسيون خود را به سازمان ورزش شهرداري از گذشته تا به امروز نزديک احساس مي کند و با انجام برنامه هاي نشاط آور خانوادگي و فعاليت هاي جشنواره اي نقش موثري در شادابي شهروندان تهراني ايفا مي کند و آمادگي خود را براي آعاز فصلي جديد با ارتباطي گسترده تر با سازمان ورزش شهرداري اعلام نمود و افزود با توجه به اينکه مسوليت توسعه اسکواش و پدل در آسيا به ايران سپرده شده ، تداوم نگاه ارزشمند سازمان ورزش نقش مهمي در رشد قارچ گونه اين سه ورزش مهيج و جذاب دارد .که مهندس حسني اعلام نمود پس از راه اندازي و شروع اقدامات اصلاحي در سازمان ورزش شخصا اسکواش و پدل را تجربه مي کند .