ویژه های خبری

 جلسهء توجيهي برگزاري مسابقات اسکواش برادران، (جام استان) با شرکت دبير، اعضاي هيات،مسئولين کميته ها و ورزشکاران هيات جهت برنامه ريزي و اخذ تصميمات کاربردي براي برگزاري مسابقات در سطح هرچه بالاتر با شرکت اکثريت ورزشکاران استان و شهرستان در سالن کنفرانس رضازاده برگزار گرديد .

 در اين جلسه ضمن تاکيد بر بيمه تمام ورزشکاران استان  نرم افزار آموزشي اسکواش تهيه و بين اعضا و ورزشکارن هيات جهت آشنايي با جديدترين نوع آموزش و تماشاي بازي حرفه اي اسکواش توزيع گرديد ، در ادامه هيات استان با همکاري و همفکري اعضاي خود جهت برگزاري هر چه بهتر مسابقات از فردا به مدت پنج روز پذيراي يکي از مربيان تواناي اسکواش خواهد بود تا ورزشکاران براي شرکت و موفقيت بيشتر در مسابقات نهايت استفاده و آمادگي رو داشته باشند.
 

برچسب ها :