ویژه های خبری

مقدمه :

            طبقه­بندي جلسات آموزشي براي يادگيري اسکواش براي هر مربي يک ارزش بحساب مي آيد . لزوم استفاده از طرح درس به عنوان ابراز کارآمدي در زمينه آموزش است و طرح درس به عنوان عاملي جهت برنامه­ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت­هايي است که يک مربي فهيم در ارتباط با هدف­هاي آموزشي، محتواي درس و توانايي مترّبي براي مدّت زمان مشخص تدوين مي کند .

طرح درس به مربي کمک مي کند تا پيش­بيني­هاي لازم را براي تهيه وسايل مورد نياز و يا حتي حضور رسانه به عمل آورد . مربي مي­تواند به تنظيم اوقات کلاس بپردازد و از ايجاد بي­نظمي در کلاس جلوگيري کند و به مربي امکان مي­دهد تا توالي تمرين را حفظ کرده و در وقت و زمان صرفه­جويي کند .

در مجلّد حاضر نويسنده تجربه سال­ها ممارست در اين رشته را انتشار داده تا مورد استفاده و بهره­برداري کليه مربيان اسکواش کشور قرار گيرد .

 

 

مسعود سليماني

رئيس فدراسيون اسکواش

تهران –خرداد

1393

« طرح درس 24 جلسه اي آموزش اسکواش »

 

هفته اول

جلسه اول :

·       معرفي اسکواش ،انجام بازي اسکواش جهت برقراري ارتباط نوآموز با محيط و ماهيت ورزش ،

·        اهميت گرم کردن و سرد کردن

·       آموزش گرفتن صحيح راکت « گريپ»

جلسه دوم :

·       آموزش گريپ

·       انجام سوئينگ کامل فورهند و يک هند ( آموزش از کل به جزء )

·       توپ سازي (Hand feed)

·       اين قسمت براي نوآموزان کوچک­تر با توپ­هاي بزرگ ، آموزشي و آبي رنگ صورت مي­گيرد که جنب و جوش بيشتري توپ دارد .

·       انجام تمرينات هماهنگي مستقيم و راکت

 

جلسه سوم :

·       اصلاح نحوه گرفتن راکت

·       توپ سازي ( Hand feed)

·       تأکيد بر اثر ترامپولين ( زدن ضربه با وسط راکت )

 

هفته دوم

 

جلسه اول  :

·       آموزش گام به گام اجراي ضربات درايو مستقيم فورهند و يک هند

·       مراحل اصلاح خطا

 

 

جلسه دوم :

·       آموزش حرکت در زمين

·       Drop feed

·       Hand feed

·       Racket feed

 

 

جلسه سوم :

·       انجام تمرينات اصلاح ضربه ( زدن توپ به صورت انفرادي )

·       Racket feed

هفته سوم

 

جلسه اول :

·       زدن ضربات کنترلي فورهند و بک هند داخل سرويس باکس

·       توپ سازي Racket continuous

·       اصلاح خطا ( GEMFEBRS)

 

جلسه دوم :

·       انجام تمرينات دو ضربه اي ( يک کوتاه –يک درايو )

·       انجام تمرينات انفرادي volley

·       حرکت در زمين

 

جلسه سوم :

·       آموزش سرويس

·       نحوه ايستادن جهت برگشت سرويس  

 

 

هفته چهارم

جلسه اول :

·       آموزش ضربه کراس

·       Drop & Hand feed

·       اعلام مسابقه جهت آخر هفته

جلسه دوم :

·       Racket continuous

·       سرويس

جلسه سوم :

·       مسابقه

 

هفته پنجم

جلسه اول :

·       ترکيب ضربات درايو و کراس

·       اصلاح ضربه

·       آموزش حرکت در زمين براي پاسخ ضربات Boast

 

جلسه دوم :

·       نحوه حرکت براي زدن ضربات درايو و کراس روي Boast

 

جلسه سوم :

•تکرار جلسه دوم

 

 

هفته ششم

جلسه اول :

·       آموزش ضربه  Boast(سه ديواره )

 

جلسه دوم :

·       انجام تمرين چرخشي Boast , Drive

 

جلسه سوم :

·       تکرار جلسه دوم

 

 

هفته هفتم

جلسه اول :

·       آموزش تاکنيک هاي پايه اسکواش ، بازي

 

جلسه دوم :

·       انجام تمرينات چرخشي بر  پايه boast,Drive, Cross

 

جلسه سوم :

          •  تکرار جلسه دوم

 

 

هفته هشتم ( هفته مسابقه )

 

جلسه اول :

           •مرور قوانين داوري ، شروع دور اول مسابقه

 

جلسه دوم :

            •دور دوم مسابقه

 

جلسه سوم :

          •دور سوم مسابقه

 

هفته نهم

 

جلسه اول :

             •بررسي نتايج و بررسي نقاط ضعف و قوت

جلسه دوم :

             •انجام تمرينات چرخشي

جلسه سوم :

            •انجام تمرينات چرخشي ، بازي

 

 

نکات مهم :

·       مدت زمان هر جلسه تمريني 90 دقيقه است که شامل 15 دقيقه گرم کردن و 10 دقيقه سرد کردن مي باشد در طول گرم کردن و سرد کردن فاکتورهاي مربوط به هر رده انجام مي گيرد .

·       براي کودکان تا 7 سال تعداد تکرار جلسه هاي هماهنگي عصب بيشتر مورد توجه قرار گيرد .

·       نوآموز بعد از 24 جلسه بايد :

1-گرفتن راکت به صورت صحيح را فراگيرد .

2-توانايي زدن ضربه با وسط راکت را داشته باشد .

3-اجراي زدن ضربه درايو انفرادي در سرويس باکس را بياموزد .

4-بتواند به صورت اصولي بازي کند .

 

 

                                                                                  والسلام

 

 

(8)

برچسب ها :