ویژه های خبری

آرزو سادات موسوي زاده و تابا تقوي در رقابت هاي حرفه اي رنکينگ جهاني 10 هزار دلاري کشور نيجريه در شهر لاگوس که نام اين دو تن در جدول اصلي رقابت ها از سوي انجمن حرفه اي اسکواش بازان جهان اعلام شده است  و عليرضا شاملي و زارعيان در رقابت هاي حرفه اي رنکينگ جهاني کشور امارات شهر ابوظبي شرکت مي کنند تا به همت خود اولين ايراني هايي باشند که موفق به کسب رتبه دو رقمي شده باشند بر اين اساس موسوي زاده داراي رنکينگ 114 جهاني و تابا تقوي داراي رنکينگ  152 جهاني و شاملي و زارعيان بترتيب داراي رنکينگ جهاني  185 و  140 مي باشند، گفتني است با توجه به آسيب ديدگي تقوي که نزديک به رتبه دو رقمي شده بود و چند مسابقه اي که فرصت حضور پيدا نکرد رتبه وي کمي افزايش داشت که با تلاش حود در سال جاري مجددا براي رسيدن به رتبه دورقمي به عنوان نخستين ايراني در نظر دارد خود را مطرح نمايد.