ویژه های خبری

سحر فولادوند رييس کميته توسعه فدراسيون اسکواش مهدي قمي را به عنوان دبير کميته تحت پوشش خود به رييس فدراسيون معرفي کرد و با تاييد مسعود سليماني وي به عنوان دبير کميته ياد شده با کميته توسعه همگاني فدراسيون اسکواش همکاري مي نمايد ، قمي از افراد تاثيرگذار در بين مسولين مختلف است و چهره اي رسانه اي مي باشد و مسوليت وي در روزنامه گل است ، سليماني اعلام کرد ، در تدوين برنامه استراتژيک فدراسيون ، در منطقه تهاجمي برنامه استراتژيک چهار خانه اي قرار گرفته که رويکرد مدير بايد توسعه و ترويج باشد و به همين دليل اهميت اين کميته براي فدراسيون بسيار مهم است و داشتن 14 تفاهم نامه عملياتي با سازمان ها و نهادها دليلي بر صحت اين ادعا است وي افزود دانشگاه تهران و شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي و علوم تحقيقات و رسانه در اولويت کار اين کميته باشد چون هر اقدام و انجام برنامه در باره اسکواش و راکتبال و پدل باعث شناخت بهتر اين ورزش ها و مجموعه فدراسيون اسکواش ايران خواهد بود ، قمي با تشکر از نگاه رييس فدراسيون در حوزه توسعه و لطفي که به وي دارد اظهار داشت قرار نبود مسوليت جديدي در سال جديد تقبل نمايم ولي انرژي مثبتي که در اين فدراسيون وجود دارد باعث شد تا بتوانم در سمت دبيري اين کميته کمک حال فدراسيون باشم و به عنوان عضوي از اين خانواده تجارب خود را به هماهنگي مسول اين کميته بکار گرفته و اثرات خوبي را در اين رشته و توسعه اسکواش و رشته هاي زيرمجموعه برداريم