ویژه های خبری

با هماهنگي کميته توسعه عمومي فدراسيون و با هدف بروز رساني تفاهم نامه هاي فعلي فدراسيون با ارگان ها و نهادها فدراسيون اسکواش و تربيت بدني وزارت علوم تفاهم نامه عملياتي امضا کردند ، در اين ديدار که سليماني به همراه بابک فقير و سحر فولادوند در محل وزارت علوم حاضر شدند رييس فدراسيون کشورمان با بيان اينکه طبق سند راهبردي اسکواش حوزه اي که بيشترين فعاليت را بايد فدراسيون داشته باشد حيطه توسعه عمومي و فعاليت هاي ترويجي براي شناخت هر چه بيشتر آحاد مختلف مردم با ورزش اسکواش و راکتبال و پدل است که خروجي اين راهبرد حاميان و اسپانسرها و رسانه را به سمت و سوي اين ورزش ها سوق مي دهد و علاقمنديم اين نوع همکاري ها و بهره گيري از ظرفيت همه سازمان ها در فدراسيون اسکواش نهادينه شود

دکتر عليزاده مديرکل وزارت علوم ضمن اظهار خشنودي از اينکه مسولان فدراسيون اسکواش حوزه دانشگاه و مراکز علمي را به عنوان يکي از ظرفيت هاي موجود براي توسعه اسکواش انتخاب کرده اند اظهار داشت با شناختي که از رييس فدراسيون دارم ارتباط بسيار خوب وعملي بين دو سازمان شکل مي گيرد ، وي افزود در وزارت علوم همه رشته ها را وارد نکرده ايم و طبق تصميمات جديد بيشتر روي رشته هايي که بستر آن در دانشگاه فراهم است و يا با کمترين تغيير کاربري مي تواند بستر رشته را ايجاد کرد تمرکز کرده ايم وس اظهار داشت قصد داريم انجمن هاي اين رشته ها را فعال و کارآمد کنيم بطوري که روساي انجمن هاي وزارت علوم فعال و پويا برنامه بدهند و اجرا کنند ، تا روزي که اسکواش در المپيادهاي وزارت علوم اضافه شود، بر همين اساس با هماهنگي قبلي با فدراسيون اسکواش و پي گيري اين فدراسيون باعث شد امروز تفاهماتي صورت گيرد که همه مجموعه اسکواش کشور با همه دانشگاه هايي که زيرمجموعه وزارت علوم هستند ارتباطي منطقي در اجراي برنامه هاي مشارکت خصوصا از نيمه دوم سال جاري که بخشنامه ها و مکاتبات با دانشگاهها از سوي وزارت علوم وصول شده باشد برقرار مي کنند ، دکتر عليزاده گفت در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان سالن اسکواش در حال ساخت است که با اين تفاهم نامه فدراسيون مي تواند در بحث نرم افزاري کمک هاي شاياني به دانشگاه نمايد وي بيان داشت که در ازاي همکازي هاي مجموعه اسکواش کشور در تفاهم نامه بندي گنجانيده شده که در دوره هاي آموزشي که دانشگاه درخواست مي کند و در استان هاي کشور برگزار مي شود همه شرکت کنندگان با نام اسکواش بيمه ورزشي شوند که سرانه نفرات اسکواش ارتقا يابد و کارت عضويت جديد اسکواش را ابتياع کنند که نفع آن را هيات هاي استاني هم خواهند برد ،وي در خاتمه از رييس فدراسيون درخواست کرد که راهبرد وزارت علوم اين است که براي دانشگاه ها مدرس و مربي تربيت کنيد که از حيث آموزش هاي اوليه دانشگاه ها به خودکفايي برسند، سپس دو نسخه تفاهم نامه قرائت و به امضا طرفين رسيد و وارد مرحله اجرايي شدکه از طرف وزارت علوم به دانشگاه هاي ايران و از طرف فدراسيون نسخه هايي به هيات هاي اسکواش استان ها جهت برقراري ارتباط ارسال مي شود