ویژه های خبری

سيمين کريمي رييس کميته راکتبال با حضور در فدراسيون تقويم عملياتي راکتبال را به رييس فدراسيون تحويل و فعاليت هاي راکتبال را تشريح کرد ، وي اعلام کرد در سال جاري طبق تقويم يکساله راکتبال در نظر داريم با ارتباط بيشتر با هيات هاي استاني و تفاهم نامه هاي مختلف با ارگان ها و نهادها بتوانيم راکتبال را با سرعت بيشتري به عموم بشناسانيم و براي اين منظور تدوين استراتزي هاي 5 ساله راکتبال را در ايران در دستور کار قرار داده ايم تا مسير حرکت را نشانه گذاري کند ، وي افزود که زماني جزو 4 بازيکن برتر بانوان ايران در کنار کرم پور و دولتي زاده و حيدري در اسکواش بوده و تمام تجارب خود را براي رشد راکتبال در کشور بکار گرفته است و به زودي با انتخاب و دعوت به همکاري ظرفيت هاي مختلف با يک کار جمعي راکتبال را ترويج خواهد داد ، وي افزود با توجه به اعلام رييس فدراسيون مبني بر اينکه نقص اين کميته در مکاتبات اداري است با انتخاب يک مدير اجرايي مسلط به امور اداري اين دغدغه سليماني را برطرف مي کند و از رييس فدراسيون درخواست حمايت بيشتر نمود که سليماني با اعلام اينکه هر کميته اي که با کمترين نظارت و بدون يادآوري برنامه ها بصورت روتين و در راستاي سند چشم انداز فدراسيون برنامه هاي خود را اجرايي کند مورد حمايت ما قرار مي گيرد و اظهار داشت در صورت تحقق برنامه هايي که رييس راکتبال اعلام نمود از حمايت حداکثري وي برخوردار خواهد شد