ویژه های خبری

هيات اسکواش استان تهران با ايجاد ارتباط با سازمان ورزش شهرداري و شهرداري منطقه 9 تنها تشکيلات  ورزشي است که توانسته است در نمايشگاه بين المللي کتاب غرفه اي را براي معرفي رشته هاي اسکواش و راکتبال و پدل در اختيار بگيرد در همين ارتباط تيم کميته پدل فدراسيون به،  کمک هيات تهران توانست زيبايي هاي اين ورزش را بخوبي به نمايش گذاشته و مربيان اين کميته بتوانند به مراجعين خدمات آموزشي دهند ، خروجي يک کار تيمي بين هيات اسکواش تهران به مسوليت محمد آران و کميته راکتبال و مسول و دبير کميته پدل و رييس کميته توسعه عمومي فدراسيون منجر به آشنايي مسولان شهرداري تهران و شوراي شهر و عموم علاقمندان به اين ورزش ها شد که تداوم اين نوع همکاري ها راه توسعه و ترويج را کوتاه مي کند ، امروز مسولان سازمان ورزش شهرداري و شهرداران تهراني و مديران ورزش مناطق شهرداري با جاذبه هاي پدل و اسکواش با توضيحات آران و ابراهيمي بيش از پيش آشنا شدند و اعلام همکاري در امر توسعه اين ورزش ها را به هيات تهران و کميته پدل دادند