ویژه های خبری

دستاوردها و تحقيقات داخلي و خارجي که تا کنون در عرصه اسکواش شده است ساعت 18 لغايت 19/30 روز شنبه 22 اردي بهشت ماه سالجاري در همايش بين المللي پژوهش هاي تربيت بدني و ورزش در محل دانشگاه تربيت مدرس ابتداي کارگر شمالي جنب پل گيشا توسط رييس فدراسيون و نايب رييس بانوان و خبره ورزشي فدراسيون و دبيرتيم  پژوهشي جهاني اسکواش و جمعي از دانشجويان و اساتيد و اهالي ورزش اسکواش و راکتبال و پدل معرفي مي شود، اين برنامه پس از مدت ها رايزني با پژوهشگاه تربيت بدني موافقت کادر برگزار کننده اخذ شده و در اين زمان که در اختيار فدراسيون اسکواش قرار گرفته است ابتدا رييس فدراسيون کشورمان کلياتي از رشته اسکواش و رشته هاي زيرمجموعه و سياست هاي راهبردي رشته را بيان کرده و فضا را براي سخنرانان بعدي براي معرفي تخصصي تر اين ورزش ها براي خبره ورزشي فدراسيون مسعود قره ضياالديني فراهم مي کند سپس سوفيا نواده تحقيقاتي که در ايران و جهان راجع به اسکواش صورت گرفته را در اختيار حاضرين قرار داده و خانم دکتر شيرزاد فراخوان و دعوت به همکاري اساتيد و دانشجويات تربيت بدني را در حوزه هاي تعيين شده را ارائه مي دهد و فرصت گرانبهايي است که اين ورزش ها به بهترين نحو ممکن شناسانده شوند، 

از هم اکنون از همه علاقمندان به اين سه ورزش اسکواش و پدل و راکتبال و هنرمندان دعوت بعمل مي آيد حتما در روز و تاريخ و ساعات تعيين شده که مرتبط با رشته هاي ورزشي خودشان است بخوبي مشارکت نمايند