ویژه های خبری

محمد امين عطايي خواه ورزشکار اعزامي به رقابت هاي حرفه اي پي اس اي لهستان شهر وروکلاو که به همراه ورزشکار ديگر کشورمان سيد محمدرضا ضياکاشاني براي شرکت در رقابت هاي بين المللي به منظور ارتقاي رنکينگ جهاني خود از طریق تفليس راهی لهستان شده بودند در نخستين روز ورود با رويت جدول رقابت ها متوجه شد که با حريفي از رژيم صهيونيستي بنام ايدو باريستين  بايستي مسابقه دهد ، اين رقابت ها تک حذفي بوده و چون اسرائيل به تازگي در اسکواش ورود کرده است حريف ساده اي براي عطايي خواه محسوب مي شود وي در تماس تلفني خود با رييس فدراسيون اظهار داشت من بخاطر ايدئولوژي و خطوط قرمز نظام و انجام يک اقدام ارزشمند که با مسابقه ندادن با اين حريف که پيام اين را دارد که جمهوري اسلامي ايران کشوري به نام اسرائيل را به رسميت نمي شناسد و آنها رژيمي غاصب و اشغالگر هستند را در حد و اندازه هاي يک ملي پوش حمايت مي کنم ولي براي اينکه فدراسيون ايران از سوي فدراسيون جهاني تعليق نشود بايد دليلي محکم براي نمايندگان جهاني اعلام کنيم که رييس فدراسيون کشورمان با مشورت با معاون وزير و حوزه مرکزي حراست وزارت ورزش راهنمايي لازم را به اين ورزشکار کشورمان انتقال داد تا با اين شيوه کوچکترين خدشه اي به تشکيلات ورزش و فدراسيون اسکواش وارد نشود و از وي به عنوان يک ورزشکار پاي بند به ارزش هاي فرهنگي تقدير کرد .با اين تفاسير وي بايستي به دليل تک حذفي بودن رقابت ها به کشور با پرواز بعدي به ايران برگردد.

فدراسيون اسکواش ایران مشابه همه ارگان ها و نهادها ورزشکاران خود را طوري هدايت کرده است که همواره پاسدار ارزش ها و خون شهدا باشند، و همواره در نشست هاي مختلف تاکيد کرده است که امنيت امروز ما مرهون خون شهدايي است که بابت حفظ همين آرمان ها جان عزيز خود را در کف اخلاص گذاشتند تا ما ادامه دهنده راه اين انسان هاي شريف باشيم.