ویژه های خبری

 موسوی ریاست محترم  هیات استان همراه با خادمی دبیر هیات با رییس هيات دانش آموزي استان زنجان جناب آقای حسینی، دیدار و به گفتگو پرداختند. در اين ديدار چند ساعته تفاهم نامه ای  في مابين دو هیات امضاء گردید . طرفين به امر استعداد پروري و توسعه اسکواش در مدارس و همچنين برگزاري مسابقات کشوري دانش آموزي را در اولويت کار خود قرار دادند.