ویژه های خبری

در جلسه اي که با حضور رييس و دبير هيات اسکواش خراسان جنوبي و در حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه طبس برگزار گرديد طلائي مقدم ضمن تاکيد بر ايجاد رشته هاي جديد ورزشي در طبس قول داد در اعتبارات امسال ورزش شهرستان بودجه مناسبي جهت احداث کورت اسکواش در اين شهرستان در نظر گرفته شود. وي همچنين ابراز اميدواري کرد با تامين اعتبار سريعا عمليات اجرايي شروع شود و بزرگترين شهرستان ايران نيز صاحب کورت استاندارد گردد. در پايان اين ديدار غني ضمن تشکر از مهندس طلائي مقدم قول داد همه گونه امکانات آموزشي لازم در جهت پيشبرد اين ورزش را با اعزام مربيان به طبس نگین کویر مرکزی ایران فراهم نمايد همچنين آقاي رامين اسماعيلي بعنوان سرپرست هيات اسکواش طبس در حضور معاون استاندار معرفي گرديد.