ویژه های خبری

ثبت نام از امروز 22 اردي بهشت تا 2 خرداد است و مدارک زير به دبيرخانه مجمع واقع در بلوار فردوس ، خيابان وفاآذرشمالي ، کوچه پانيذ ، ساختمان شماره دو پلاک 8 تحويل گردد.

تصوير پشت و  رو کارت ملي

تصوير از کل صفحات گذرنامه

تصوير از کل صفحات شناسنامه

تصوير پشت و رو کارت پايان خدمت يا معافيت و يا مدارک قانوني جايگزين جهت آقايان

سه قطعه عکس جديد

دارا بودن سن 30 تا 70 سال

ارائه مدرک حداقل کارشناسي ارشد يا همتراز مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات فناوري يا وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکي

ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

ارائه گواهي عدم سو پيشينه

دارا بودن سابقه قابل قبول مديريت بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 6 آيين نامه انتخابات فدراسيون هاي ورزشي

ارائه آخرين حکم کارگزيني در صورت اشتغال در ديگر نهادها و يا سازمان هاي دولتي و غير دولتي

ثبت نام از افراد دو شغله و بازنشسته و بازخرير شده منوط به مجوز و مستندات قانوني مورد نياز است.

ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامي است.

 

 دبیرمجمع فدراسیون: امیر عزیزی پور