ویژه های خبری

رييس فدراسيون کشورمان اين روزها سخت در حال رايزني از طريق هيات رييسه و کميته اقتصادي فدراسيون است تا بتواند در مراسمي حتي بصورت حداقلي از همت کاروان اعزامي به کره جنوبي که با کسب مقام سوم تيمي بزرگسالان آسيا در کنار مالزي و پاکستان و هنگ کنگ حريفان و مدعيان ديرينه اسکواش آسيا و جهان بر سکوي قهرماني ايستادند ، تقدير کند و اين در حالي است که به احتمال زياد مراسم تجليل از مدال آوران سال هاي 1395 و 1396 توسط وزارت ورزش و جوانان هم در ماه مبارک در دستور کار است که چون اين کاروان در سال جاري افتخار آفريد به پايان سال و يا ابتداي سال بعد موکول مي شود ،

با عنايت به اين موضوع که ملي پوشان پس از انجام اين کار بزرگ احساس بي انگيزگي ننمايند که به حال خود تا رقابت هاي بعدي رها شده اند رييس فدراسيون پيامي را همراه با سروده اي حماسي خاص اهتمام و غيرتي که اين کاروان از خود نشان داد تقديم بچه هاي بي غل و غش ملي نمود که در زير به بخشي از آن مي پردازيم

هنوز خاطرم است که صاحبنظران اين ورزش در سال 1389 تاکيد داشتند که اگر وضعيت اقتصادي و شرايط ملي پوشان به همين منوال باشد و با فاصله اي دست نيافتني که با دنيا و آسيا داريم نهايت امر جزو هشت تيم برتر قاره خواهيم بود و خوايم ماند غافل از اينکه همت ايراني و سرمايه هاي فکري و مديريت دانش و جمع اضداد و خلاقيت ها و ميدان دادن به توانمندان و  خلق آينده و برنامه محوري و اجتماعي شدن و هدايت همه فعاليت هاي اسکواش در مسير صحيح معجزه مي کند و در 6 فروردين 1397 اين تحول بيکباره اتفاق افتاد که باعث سربلندي ايران در اسکواش شد  و بمناسبت اين کار بزرگ ملي پوشان سروده اي تقديم شان شد

جهان قهرمان، همت تيم ماست

که بر تارکش ، نام ايران ماست

هم ايران شد از نام آنان فراز

هم آنان شدند ، تيم گردن فراز

رکوردي گذاشتند از خود بجاي

که سال ها بماند ، در اذهان ما

به ورزش نشايد چو اقدام شان

به تاريخ ورزش، شدند نامدار

نه از بام رشته برآمد بلند

که ورزش شد از نام آنان بلند

چرا من ننازم بدين همرهان

که اين همرهي، رسم و آيين ماست.