ویژه های خبری

مهندس  موسوی رئیس هیأت استان زنجان، طی حکمی  مهندس محمد احدی را به عنوان رئیس جدید هیأت اسکواش شهرستان زنجان منصوب نمود، همچنین از فعالیت های رئیس محترم قبلی هیأت شهرستان جناب  هیراد صفری زنجانی قدردانی و نیز آرزوی موفقیت و سلامتی داشتند. خانواده اسکواش استان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی برای دوبزرگوار محترم را دارد.