ویژه های خبری

سه مرحله فراخوان براي رسيدن به برترين ها از همه شاخص هاي مد نظر فدراسيون اسکواش در فراخوان دوم ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 2 خرداد ماه سال جاري 18 ورزشکار که توسط داوران از بين علاقمندان به پدل انتخاب شده بودند اين بار در سالن سنجش آکادمي ملي المپيک آزمون هاي جسماني را انجام مي دهند بر همين اساس به دليل ضيق وقت  فدراسيون اسکواش از اکيپ پزشکي فدراسيون پزشکي ورزشي دعوت بعمل آورده است تا آزمايشات مربوط به تست خون را هم در حين آزمون هاي مربوطه از افراد مرحله دوم بعمل آورند ، آقايان جامع و عزيزي پور و رهنما و ابراهيمي و دوروديان و ضياالديني در اين مرحله نظارت بر نحوه انجام آزمون هاي مربوطه دارند.