ویژه های خبری

از سياست هاي فدراسيون اسکواش اين است که با تغيير هر مديري تفاهم نامه هاي موجود را با مدير جديد تشکيلات بروز رساني نمايد تا مديريت جديد بخوبي از اقداماتي که انجام شده و انجام خواهد شد بخوبي مطلع باشد بر اين اساس مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان امروز با دکتر بابويي رييس فدراسيون ورزش دانش آموزي ديدار و گفت و گو کرد ، محور اين ديدار ارتباطات پايدار، عقد و بروز رساني تفاهم نامه، آموزش دوره هاي آموزشي ، مشارکت در تقويم هاي ورزشي ، معرفي و تسهيل در امور اداري در ارسال بخشنامه ها، معرفي دو رييس انجمن اسکواش زن و مرد در ستاد، و ارتباطات نزديک تر هيات تهران و همکاري بيشتر و بهتر حوزه هاي دانش آموزي با هيات تهران بود، دکتر بابويي اظهار داشت آماده هر نوع کمکي در توسعه و ترويج اسکواش در آموزش و پرورش بوده و تلاش وي و همکاران اش که آن ها را يک به يک معرفي نمود بر اين است که با فدراسيون اسکواش نزديک تر و اجرايي تر برنامه هاي مشترک را اجرايي کنند و پيشنهاد داد تا رويدادهاي سال 98 اسکواش در تقويم فدراسيون ورزش دانش آموزي تبت و درج شود و فدراسيون اسکواش آندسته از هيات هاي استاني که با آموزش و پرورش استان خود ارتباطات خوبي را دارند معرفي نمايند تا پس از معرفي روساي انجمن هاي ستادي و استاني در اسکواش کار تريع شود ، سليماني که به همراه بابک  فقير و محمد آران رييس محترم هيات استان تهران و خانم سحر فولادوند مسول کميته توسعه فدراسيون  اسکواش در محل فدراسيون ورزش دانش آموزي حاضر شده بود از نگاه ارزشمند و لطف و سخاوت دکتر بابويي نسبت به مجموعه اسکواش قدرداني کرد و اعلم کرد هيچ فدراسوني و هيچ هياتي بدون در نظر گرفتن آموزش و پرورش  و فعاليت هاي مشترک با حوزه هاي دانش آموزي نمي تواند به چشم اندازهاي ترسيمي خود برسد و عملا اتلاف وقت و هزينه است ، سپس هر کدام از همراهان دغدغه هاي خود را در باره ارتباطات خود با معاونت ها استاني بيان کردند و دکتر بابويي قول مرتفع شدن آن ها داد در خاتمه توافق نامه ها به امضاي طرفين رسيد و بزودي نسخ آن به استان ها ارسال مي شود.