ویژه های خبری

با تقدير از تلاش هاي بي شائبه مهيار بهروز نيا دبير سابق کميته راکتبال ، وي در جايگاه ديگري در حوزه فدراسيون ادامه همکاري مي دهد ولي همچنان يکي از مدرسين راکتبال کميته آموزش فدراسيون خواهد بود ، براي هماهنگي بيشتر بين اعضا و پيشنهاد خانم سيمين کريمي رييس کميته راکتبال کشورمان و با توجه به سوابق فرد پيشنهادي با تاييد رييس فدراسيون خانم سهيلا حيدرزادي به عنوان دبير جديد اين کميته مشغول به کار شد ، حيدر زادي داراي دو مدرک مهندسي معماري و صنايع و دانشجوي دکتراي فيزيولوژي ورزش است ، وي دارنده گواهينامه هاي داوري و مربي گري بين المللي راکتبال بوده و با اعلام مکتوب محمد سرور مدرس انگليسي دوره مربي گري که در بهمن سال قبل برگزار شد به عنوان عالي موفق به گذرانيدن دوره ياد شده نمود ، همچنين کريمي طي احکامي جداگانه سعيده محبي را به عنوان مدير اجرايي و زهرا ابوحمزه را به عنوان مسول مسابقات و زينب ضيايي را به عنوان مسول امور فرهنگي و سميراميس اردو را به عنوان طراح و مسول تبليغات راکتبال منصوب نمود و نفرات بعدي را طي هفته آينده به فدراسيون معرفي مي نمايد.