ویژه های خبری

کميته پدل در ادامه اجرايي شدن شيوه نامه انتخاب نفرات برتر در پدل پس از غربالگري اول در فراخوان دوم از 18 ورزشکار پدل در سالن سنجش آکادمي ملي المپيک آزمون ها مربوطه را اخذ کرد ، فراخوان سوم آزمايشات فدراسيون پزشکي ورزشي تست خون بوده که روز سه شنبه آينده انجام مي شود ، اين فرايند براي انتخاب برترين ورزشکاران علاقمند و تک رشته اي و با اخلاق در پدل ايران ترسيم شده تا کميته پدل بهترين هاي خود را شناسايي نمايد ، افراد نهايي و منتخب طبق برنامه ريزي هاي اين کميته با همکاري مجموعه پدل اف جي بي در انقلاب تهران ساعاتي را در يک روز هفته دور هم جمع شده و نظام مند تمرين خواهند کرد و در آينده با رايزني هايي که صورت مي گيرد اردوهاي خارجي براي منتخبين در دستور کار قرار گرفته است