ویژه های خبری

سه شنبه مورخ 97/3/22 با حضور رييس و دبير هيات اسکواش خراسان جنوبي و همچنين با حضور رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خراسان جنوبي و معاون دانشجويي و مسول امور اداري دانشگاه تفاهم نامه کشوري منعقده في مابين فدراسيون و دانشگاه آزاد کشور با ملاحظات استاني و پس از بحث و تبادل نظر منعقد و بزودي اجرايي ميگردد. در اين ديدار طرفين ضمن تاکيد بر اجرايي شدن هر چه سريعتر اين تفاهم نامه بر لزوم بسط و توسعه اين ورزش در دانشگاه آزاد تاکيد کردند