ویژه های خبری

رییس فدراسیون کشورمان در مجمع انتخاباتی استان چهارمحال بختیاری اعلام کرد کندی حرکت هیات در استان چهار محال باعث شد هفت سال یک رییس فدراسیون نتواند در استان شما حاضر شود تا اقدامات و عملکرد هیات را از نزدیک بازدید و برای تلاش های صورت گرفته قدردان باشد اما امروز برای دومین بار در شهر کرد به همراه دبیرکل و نایب رییس فدراسیون  و رییس هیات تهران  با تمام قوا خدمت مدیرکل محترم و معاونین و اعضای مجمع رسیدیم که یکبار برای همیشه احسان فروزنده که یک پتانسیل بزرگ برای راهبری هیات است با کمک همه شما که یک سینرژی در این مجمع به ما انتقال دادید بتواند بام ایران را سرآمد اسکواش و راکتبال و پدل نماید که با احداث سالن اسکواش کلید می خورد

فروزنده مدیرکل روابط عمومی استانداری چهارمحال بختیاری اظهار داشت تمام سعی او این است که چهارمحال را با گام های بلند بتوانیم در کشور در اسکواش مطرح کنیم  سپس سلیمانی و هیات همراه از بروجن جهت جانمایی سالن بازدید بعمل آوردند