ویژه های خبری

رييس فدراسيون کشورمان در جريان سفر به استان گلستان پس از برگزاري مجمع انتخاباتي هيات استان  و ديدار با مديرکل اداره کل ورزش و جوانان دکتر طيبي و بازديد از مراحل سخت سالن اسکواش در دانشگاه دولتي گلستان که قبلا دکتر حسين عليزاده در زمان امضاي تفاهم نامه فدراسيون با وزارت علوم تحقيقات و فناوري به آن اشاره کرده بود با استاندار گلستان در خصوص حمايت از يک ميزباني لرزنده حرفه اي و بين المللي در گرگان ويژه بانوان در سالجاري  ديدار مي نمايد. سليماني  طي مذاکره با احمد تجري در خصوص اينکه استان گلستان نيازمند يک عزم جدي است تا همه ظرفيت هاي موجود که از گذشته تا به امروز فعاليت هايي در اين ورزش داشته اند صد البته هماهنگ با سياست هاي فدراسيون در ادامه مسير دعوت به همکاري شوند تا فعاليت هاي واقعي بدور از هر گونه بزرگنمايي را در اين نگارستان ايران شاهد باشيم.