ویژه های خبری

شرکت همکار فدراسيون مسوليت سامانه ثبت نام سيستمي فدراسيون اسکواش را بر عهده گرفت بر اين اساس سامانه به آدرس زير در 15 تيرماه نصب و کاربران مي توانند در اين سامانه از 16 تيرماه با ثبت نام ايران جونيور اوپن شروع به ثبت نام نمايند مسابقات ايران جونيور به 20 مرداد ماه موکول شد و ثبت نام از 16 تا 26 تيرماه  در سيستم تعريف شده است ، تفاوت سامانه با سامانه قبلي اين است که هر ورزشکار مي تواند خودش راسا در سامانه ثبت نام کرده و هيات مربوطه با زدن دکمه تاييد اسامي را به فدراسيون ارسال نمايد

IOPARS.IR