ویژه های خبری

خانم  مهندس آذر صفايي نيا مديرکل امور بانوان استانداري استان کهکيلويه و بوير احمد است و سرپرستي شهرداري ياسوج را در کارنامه خود دارد  و با توجه به اينکه آقاي مرادي نوروزي در مدت کوتاه مسوليت خود بدليل مشغله بسيار زياد نتوانست در خصوص راه اندازي اسکواش در استان اقدامي نمايند بر همين اساس طبق مذاکره رييس فدراسيون با مهندس علوي  مديرکل ورزش و جوانان استان با رايزني خود توانست خانم صفايي را براي پذيرفتن مسوليت در حوزه اسکواش متقاعد نمايد تا استان بتواند با وجود ايشان اسکواش و راکتبال و پدل را راه اندازي نمايد .خانم مهندس  صفايي نيا داراي مدرک کارشناس ارشد معماري است

براي وي در جايگاه جديد آرزوي توفيق داريم.