ویژه های خبری

 مجمع انتخاباتي  هيات اسکواش استان اردبيل با حضور مدير کل محترم اداره ورزش و جوانان استان اردبيل و روساي شهرستان ، نماينده دانشگاه ازاد اسلامي ، اموزش و پرورش ، باشگاه ها ، داوران ،مربيان و ورزشکاران برگزار و دکترعلي ساجدي با 17 راي موافق ازمجموع 17 راي  به عنوان رياست هيات اسکواش استان انتخاب گرديد در پيامي رياست فدراسيون اسکواش اين انتخاب را به جامعه ورزش استان اردبيل تبريک گفته وضمن تقدير از تلاش هاي دبيرهيات دکتر محمد پورپناهي  براي اسکواش اردبيل روزهاي خوبي را پيش بيني کرد در پايان ضمن تقدير و تشکر از حمايت هاي مدير کل محترم اداره ورزش و جوانان استان و قول مساعد ايشان در خصوص احداث و راه اندازي سالن اسکواش  از حضور ساير عزيزان در جمع اسکواش بخصوص اصحاب رسانه تقدير تشکر شد.

رياست مجمع توسط رييس فدراسيون به آقاخاني مديرکل استان اردبيل تفويض شده بود و براي دکتر ساجدي آرزوي توفيقات روزافزون داريم.