ویژه های خبری

سليماني با بيان اينکه تعامل بخش خصوصي با فدراسيون اسکواش در راه اندازي 4 کورت شيشه اي استاندارد که توسط مجموعه سرمايه گذاران بازار تجاري ايران مال بازاري که 2000 متر مبع ذير بنا دارد و در راستاي اتوبان شهيد همت ايران در حال تکميل شدن است ، را يک ظرفيت برد برد براي طرفين برشمرد که مي تواند با برنامه هاي مشترک در اين سالن ها اسکواش و مرکز تجاري را بخوبي معرفي کرد ، محمد نبي با ابراز خشنودي از اين ملاقات اظهار داشت تا نشست ديگري در محل مرکز تجاري در روز دوشنبه برگزار شود و فدراسيون به همراه فردي که مرکز اسکواش را در نظر دارد با عقد قرارداد در اختيار بگيرد در نشست هيات مديره حضور داشته باشد تا با معرفي طرفين اقدام به همکاري پايدار در زمينه هاي ورزشي با فدراسيون شوند، وي اظهار داشت به عنوان رييس هيات مديره قطعا با فدراسيون تعامل خواهد داشت و از برنامه هاي مشترک في مابين حمايت مي کند