ویژه های خبری

با توجه به اينکه کميته استعداديابي فدراسيون که يکي از کميته هايي است که نسل قهرمان و آينده دار رشته هاي راکتي تحت پوشش فدراسيون اسکواش را مي سازد و سياست تکليفي فدراسيون از دو سال قبل براي هيات هاي استاني همچنان تاکيد بر انجام فرايند استعداديابي و استعدادپروري است اين کميته بدليل گستردگي کار داراي دو دبير است دبير اول خانم ندا سروش ساکن تهران و دبير دوم آقاي محمد مهدي حسن پور ساکن شيراز است.حسن پور داراي مدرک کارشناسي ارشد بيوتکنولوژي صنايع غذايي بوده و 14 سال سابقه حضور در اسکواش را دارد وي داراي رنکينگ يک اسکواش از استان فارس است، مهندس حسن پور با ملاقات با رييس فدراسيون وي را با حساسيت هاي شغلي و جديت فعاليت  در اين حوزه  راهنمايي و تاکيد نمود که بصورت آنلاين در دسترس و پي گير و پاسخگو و داراي ذهني خلاق در اجراي صحيح فرايندخهاي استعداديابي در کل کشور باشد و تيمي هماهنگ را با رييس اين کميته در استعداديابي سه رشته اسکواش و پدل و راکتبال تشکيل دهند

خانم زارع دبير قبلي بدليل مشغله زياد نتوانست حضوري فعال در اين حوزه داشته باشند که براي هر دوي اين افراد آرزوي توفيق داريم.